Camping Zeeburg Amsterdam

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People, planet, profit, pride, pleasure

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is ondernemen met aandacht voor de drie P’s: People (de mens), Planet (de planeet) en Profit (de winst). Camping Zeeburg voegt hier nog graag Pride (trots) en Pleasure (plezier) aan toe.

Bij alles wat we doen binnen en buiten het bedrijf denken we na over de positieve en negatieve gevolgen voor onze medewerkers, de leveranciers, de gasten en iedereen die verder bij Camping Zeeburg betrokken is.

We zijn op veel manieren bezig om ons MVO-beleid in praktijk te brengen:

  • We zijn ons bewust van onze ecologische footprint en werken er continue aan deze te verminderen, door middel van energie- besparing, monitoringsystemen, afvalscheiding etc. Bij nieuwe  investeringen kijken we naar de nieuwste ontwikkelingen op het  gebied van energieverbruik en milieubelasting.
  • Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen en dagen ze uit hieraan mee te doen.
  • Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van ons werk en hoe we de kwaliteit bewaken. Bij ons inkoopbeleid geven we de voorkeur aan bedrijven die onze MVO  inkoopcode onderschrijven.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemers en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met terugval van inkomsten.
  • Camping Zeeburg heeft “Plezier in het werk” hoog in haar vaandel staan. We werken actief aan goede arbeidsomstandigheden,  werkoverleggen en betalen vanzelfsprekend Cao-lonen.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.

Inclusiviteit en diversiteit

Bij Camping Zeeburg laten we iedereen gewoon zichzelf zijn! Ons idee is simpel: we willen een gezonde en inclusieve werkomgeving waarin iedereen kan opbloeien en een steentje kan bijdragen aan ons gezamenlijk succes. We zijn ervan overtuigd dat onze verschillen ons juist sterker maken, en daarom zijn we helemaal voor gelijke kansen voor iedereen. Bij ons streven we naar een inclusieve vibe, waarin we niet alleen verschillen erkennen, waarderen en respecteren, maar er ook gewoon gebruik van maken. Het is belangrijk dat ons team niet alleen vakbekwaam is, maar ook lekker divers en dat er ruimte is om die diversiteit te laten zien. Die mix van verschillende perspectieven achtergronden, kennis en ervaringen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van Camping Zeeburg en worden positief benut en ingezet bij innovatieve, duurzame oplossingen voor nu en onze toekomst.